Sürdürülebilirlik dendiğinde akla ilk olarak çevrenin korunması gelse de, biz bunun çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları da bir arada bulunduran bütünsel bir kavram olduğunu biliyor; ahlaki gerekliliğin de ötesinde şirketimizin devamlılığının kalbidir diyoruz. 


Dürüst olmak gerekirse, üst kademe yönetici yaş ortalamamızın dünyadaki pek çok şirketinki gibi +50 olduğunu söylersek, bizden bir önceki kuşak “Baby-Boomer”lar tarafından istemeden, bilinçsizce kirletilmiş bir dünya devraldığımızı; “Baby-Boomer”ların çocukları olarak aynı bilinçsizlikle yetiştirildiğimizi; ancak süreçte yanlışı fark ettiğimizi; şimdiyse çocuklarımızın jenerasyonu “Milennial”lar tarafından temiz bir dünya için sıkıştırıldığımızı itiraf etmek zorundayız. Mükemmel olanı ve doğruyu başarmak istiyoruz. Ama şu anda dünyada önemli bir yeri olan, uluslararası, kar amacı gütmeyen “İyi Pamuk Uygulamaları-Better Cotton Initiative (BCI)” organizasyonunun resmi olarak sadece 2009’dan beri yeryüzünde aktif olmaya başladığını bir örnek olarak düşünecek olursak, pek çok kavramın ne kadar da yeni olduğunu tahmin edebiliriz. 2019 itibarıyla dünya pamuk üretiminin yalnızca %19’u BCI uygulamalarına göre yapılabilmiştir. 


Evrensel olarak üzerinde mutabık kalınmış bir sürdürülebilirlik tanımının olmadığını da söylememiz gerekiyor. Ancak süreç içerisinde, “Milennial”lar ile el ele, üretim ve çeşitliliğimizin devamını sağlarken, insanlığın dünya ile uyumlu yaşamını daimi kılabilmek için en doğru adımları atacağımıza söz verebiliriz. Sözümüzün ilk somut örneği, 2019 yılında firmamızın uluslararası “Orman Koruma ve Gözetim Zinciri-The Forest Stewardship Council® (FSC®)” belgesiyle sertifikalandırılmasıdır. Toplam kumaş üretimimizin %93 ağırlıkla selülozik ipliklerden (bitkisel ipek) dokunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kullandığımız ipliklerin FSC® belgeli olmasından öte, Rayon Kumaş kategorisinde Türkiye'de bir ilk olarak firmamızın da FSC® belgesiyle taçlandırılmış olması, sürdürülebilirlik felsefemizde bizi daha da azimli kılıyor. Artık geldiği ormandan tesisimizin kapısından uğurlayana kadar her bir metre kumaşı takip edebiliriz. Bu doğrultuda yeni inovasyonumuz fillsens® doğal lifinden üretilen kumaşlarımız, sürdürülebilirlik ısrarcılığımızın en mükemmel ürünüdür. fillsens® kumaşlarımız FSC® bayrağını taşımanın yanı sıra, dokumadan nihai ürüne kadar olan süreçte çevreye zararlı sıfır atık bırakmasıyla bizi gururlandırıyor. Sürdürülebilirliği niş değil, hammadde tedariğinden, üretim süreçlerine, hizmet süreçlerinden yönetim süreçlerine merkezi bir konu olarak başkanlık seviyesinde ele alıyoruz. Bursa’dan dünyaya yayılan faaliyetlerimizin her aşamasında, uluslararası ortaklarımıza olduğu kadar, yeni kuşaklara ve gezegenimizin geleceğine yönelik sorumluluklarımızı üstlendiğimizi taahhüt ediyor; çevreyi önemsemek adına yaptıklarımızı somut olarak, şeffaflıkla paylaşıyor, çevresel ve sosyal performansımızı 2015 yılından bu yana Higg Index-Sustainable Apparel Coalition platformunda yayınlıyoruz. 


Çevresel ayak izimizi azaltabilmek, gezegenimizi ve doğal kaynaklarını koruyabilmek için ara vermeksizin yeni gelişmeleri, yeni uygulamaları, özgün metotları katı standartlar uygulayarak kullanıyoruz. En son tarihli HIGG INDEX FEM kriterlerine göre çevre skorumuzu %55.67’ye çıkartarak, aldığımız aksiyonlarla %37.86 olan dünya ortalamasının da %39.57 olan Türkiye ortalamasının da üstüne çıkmış bulunuyoruz. İplik seçimini özenle yapıyor, tedarikçilerimizi aynı hassasiyet ve sorumlulukla belirliyoruz. Dokumadan, baskıdan boya süreçlerine üretimin her aşamasında çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. 

Risk temelli düşünmeyi odağına almış bir şirket olarak çevresel risk ve fırsatlarımızı biliyor, gerekli aksiyonları tanımlıyor, Çevre ve Enerji Komitemiz ile birlikte takibini sağlıyoruz. Çevre farkındalığını sağlamak üzere şirket içi eğitimler düzenlemekle kalmıyor, bu doğrultuda çalışanlarımızı teşvik edecek çevre kampanyaları düzenliyoruz. 


Ayak İzimizi Azaltıyoruz 

5 yıllık temiz üretim planı doğrultusunda şirketimizin kısa ve uzun dönem içerisindeki çevre projelerini takip ediyoruz. Bu kapsamda; 

Enerji Tasarrufu 2019 

Ram bacasına takılan ısı eşanjörlü elektrostatik filtre ile %3 daha az doğal gaz harcadık. 

High-power manyetik akı düzenleyici yatırımımızla metre başına harcadığımız doğal gazı %4 azalttık. 

Yeni dokuma makineleri yatırımımızla harcadığımız elektrik enerjisinden %14 tasarruf sağladık. 

Su Tasarrufu 2019 

fillsens® proseslerinde yaptığımız iyileştirme çalışmalarıyla fillsens® üretimi için harcadığımız sudan %34 kazanım sağladık. Bu yılda 9.000 m3 daha az su harcıyoruz demektir. Bu miktar sayesinde toplam su tüketimimizden %10 tasarruf sağlamış olduk. 

Kimyasal Yönetimi 2019 

fillsens® prosesleriyle, mekanik işlemler proseslerinde yapılan iyileştirme çalışmalarıyla %50 daha az kimyasal kullanımını başarıyla sağladık. 

Atık Yönetimi 2019 

Sıfır Atık Yönetimi Modelimiz sayesinde 2019 senesinde, 

8.210 kg sera gazı salınımını önledik; 

203.395 kwh enerji tasarrufu sağladık; 

630 adet ağacın kesilmesini önledik. 

Gaz/Koku Emisyonu Azaltımı 2019 

VOC değerlerimiz 1. 2. ve 3. sınıf organik buhar ve gazlar için sırasıyla 20 mg/Nm3, 100mg/Nm3 ve 150 mg/Nm3 olan yasal sınır değerlerin de altına çekilerek hepsi için 0,0001 mg/Nm3 değerlerine ulaşılmıştır. 

Fire Azaltımı Yatırımı 2021 

Dokuma makinelerinde uygulayacağımız bir inovasyonla verdiğimiz iplik firesini en az %3 azaltacağız. Ağırlıklı olarak selülozik iplik kullanıcısı olduğumuzdan, çöpe giden firemizi azalttığımız miktarda yeryüzündeki ağaç varlığına katkıda bulunacağımızı biliyoruz. 


Tavizsiz Standartlar Uyguluyoruz 

Sorumluluk Sahibi Tedarikçilerle Çalışıyoruz 

Tedarikçilerimizi sadece ürün kalitesi, uygun fiyatları için değil, aynı zamanda sosyal, etik ve çevresel ilkelere uygunluklarına ve şeffaflıklarına göre seçeriz. Bu yıl sonu hedefimiz %100 sürdürülebilir hammaddeler ile üretim yapmaktır. Amacımız süreç içerisinde ilerleyerek, hammadde kaynaklarımızı %100 izlenebilir kılmaktır. 2020 itibariyle kullandığımız rayon ipliklerin yaklaşık %90’ı CanopyStyle doğrulama denetimini tamamlamış tedarikçilerden gelirken, %95’i FSC® belgeli ipliklerden oluşur. Hammadde alımımızı yaparken GOTS, GRS, OCS, RCS, RWS, BCI, European Flax, Master of Linen sertifikalarına sahip üreticilerle; Tencel ®, Eastman Naia®, ECOVERO®, Q-NOVA®, ENKA ® ve fillsens ® markalarının tedarikçileriyle çalışırız. Tüm bu çabalarımız, kumaşlarımızın yaşam döngüsü doğrultusunda ekosisteme yeniden girebilir nitelikte olmasını temin etmek içindir. Çevresel ve Sosyal Performansımızı Güncel Portallarda Şeffaflıkla Paylaşıyoruz 

HIGG INDEX (Sustainable Apparel Coalition)-Çevresel ve sosyal performansımız 2015 yılından bu yana “Higg Index” platformunda izlenebilmektedir. Higg Endeksi, markaların sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasını takip etmek, standart tedarik zinciri sürdürülebilirlik değerlendirmesini yapmak, şirketlerin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansını ölçmek için olanak sağlayan öncü bir platformdur. Son denetimimizde çevre skorumuzun bir öncekine göre büyük bir ivmeyle, %37.86 olan dünya ortalamasını ve %39.57 olan Türkiye ortalamasını da geçerek %55.67’yi bulmasından gururluyuz. ZDHC GATEWAY (The Zero Discharge of Hazardous Chemicals)-Sıfır tehlikeli atık projesi kapsamında 2018 yılında ZDHC platformuna dâhil olduk. ZDHC Gateway, test yapma yetkisi ZDHC tarafından onaylanmış bir laboratuvar tarafından atık su yönetiminin ZDHC Atık Su Kılavuzlarına uygun olarak yapılıp yapılamadığının doğrulandığı, atık su ve çamur test verilerinin paylaşıldığı küresel bir çevrimiçi platformdur. 

IPE (The Institute of Public & Environmental Affairs)-IPE, Çin merkezli, kâr amacı gütmeyen bir çevresel araştırma kuruluşudur. Yılmazipek olarak, IPE platformunda ZDHC iş birliği içerisinde atık su değerlerini şeffaflıkla paylaşarak 2019 yılından beri çevresel bilgi veri tabanına katkı sağlamaktayız. 

BVE3 (Environmental Emission Evaluator)-2019’dan beri kimyasal yönetimimizi sağladığımız ve doğrulamasını yaptığımız bu platforma aylık kimyasal tüketimlerimizi girerek, çevreye duyarlı kimyasal ve boyarmadde kullanımını önemsiyoruz. Uygun olmayan kimyasal ve boyarmaddeler için düzeltici faaliyet aksiyonlarımızı aylık raporlarda belirtiyor ve aksiyonların gerçekleşmesini sağlıyoruz. 2020 kasım ayı kimyasal uyum oranı skorumuz %100’dür. 

CONNECTED SYSTEM-2017 yılından beri, Connected sistemi ile tedarik zinciri şeffaflığı yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme konusunda viskon izlenebilirliğimizi sağlamaktayız. 

BCI (The Better Cotton Initiative)-2017 yılından bu yana BCI'ın parçasıyız ve kâr amacı gütmeyen sürdürülebilir pamuk üretimi için izlenebilirlik sağlamaktayız. Yılmazipek, BCI’ın daha iyi pamuk üretme, adil tarım koşulları sağlama ile pamuk üreticileri ve çevre için daha sürdürülebilir bir ortam yaratma vizyonunu paylaşmaktadır. 


ISO14001: 2015 Yılmazipek Çevre Yönetim Taahhütnamesi 

6.01.2019 tarihinde Çevre Yönetim Taahhütnamemizi yayınladık. 


Gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. İsmimizin 90 yıllık zengin mirasını korumanın şartının bu olduğuna inanıyoruz. Çalışanların esenliği, Yılmazipek’in esenliğidir. Örnek işveren olma çabamız büyüktür. ILO birliğinin en kapsamlı kriterlerine göre Sosyal Uygunluk Politikalarımızı belirliyor gerektiğinde güncelliyoruz. 

Şeffaf politikalarımızın en dikkatli denetçileri müşterilerimizdir. 


Çeşitliliği ve Eşitliği Teşvik Ediyoruz Yasal yükümlülükleri, şirket içi ve şirket dışı ücret dengelerini dikkate alan ücret yönetimini “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesine dayandırıyoruz. Adil, objektif, yüksek performansı destekleyen, ücret, yan haklar ve tanıma/takdir uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirmek için organizasyon yapısını oluşturan her görevin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve deneyimleri dikkate alıyoruz. 


Güvenli İş Ortamı Sağlıyoruz İş sağlığı, güvenliği ve çalışma saatleri uygulamalarını, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getiriyor, sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Mevzuat ve standartların da ötesinde, tüm çabamız ile çalışanlarımızın arzu ettiği, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. 


Çalışanlarımızın Katılımına Değer Veriyoruz Çalışanlarımızın katılımı ve işbirliği ile güçlenen bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Seçimle belirlenen çalışan temsilcileri ve dilek-öneri kutuları aracılığıyla çalışanlarımıza kulak veriyoruz. Açık Kapı Politikamız ile her çalışanımız ile omuz omuzayız. 


Tercih Edilen Şirket Olmak En önemli kaynağımızın insan kaynağı olduğunu biliyor, liyakat ve adaleti, her koşulda fırsat eşitliğini esas alan İnsan Kaynakları Politikalarımızı hayata geçiriyoruz. 

Yılda 1 kere yaptığımız Çalışan Angajmanı Anketi ile kurumsal memnuniyetin oluşturulmasında ve arttırılmasında “Neyi daha iyi yaparız?” aksiyonlarını belirliyoruz. 

Organizasyonumuzun her seviyesinde beklenti ve ihtiyacımızı tanımlıyoruz. 

Çalışan bağlılığının, kurumsal başarının oluşumunda çok önemli bir payı olduğunu biliyoruz. 

Yönetim felsefemizi, işimizin merkezine göstergeler ve takım ruhunu alarak oluşturuyoruz. Bu amaçla, yılda 4 kez tüm çalışanlarımızla bir araya gelerek Çeyrek Sunum Toplantıları'nı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda misyon, vizyon ve değerlerimizi hatırlıyor, iş stratejilerimize hizmet eden faaliyetlerimizi hep birlikte gözden geçiriyoruz. 

Sürdürülebilir başarıda en önemli aracımız Performans Yönetim Sistemi'dir. Bu süreç ile strateji ve hedeflerimiz için ortak ve paylaşılmış amaçlar oluşturuyor ve her seviye de yayılımını sağlıyoruz. 

Yön birliği oluşturmanın en büyük kazanım olduğunun bilincindeyiz. 

İş ve özel hayatı dengeleyen çalışma saatlerimiz ve güçlü sosyal haklarımızla da çalışanlarımızın her zaman yanındayız. 

“İnovasyon, düşüncemizin, yaratıcılığımızın ve eşsiz ürünlerimizin kalbidir” sözünü dilimizden hiç düşürmüyoruz. Ekonomik olarak yaşamak ve yaşatabilmek için ekonomik döngüyü en etkili, en verimli ve en rekabetçi fikirlerle sürdürürken, yasalara uyum konusunda hassasiyet göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin ekonomik gücündekini etkimizi biliyor, bu kapsamda sorumluklarımızı yerine getirmek ile kalmıyor gelişime katkı sağlamak için yaptığımız çalışmalarda toplum yararını gözetiyoruz. 


Akademiyle El Ele İnovasyon 

Varlığımızı sürdürdüğümüz şehrin en önemli üniversitesi, Uludağ Üniversitesi-Tekstil Mühendisliği Bölümü'yle işbirliği yaparak yeni kaynak çözümleri ve inovatif hammaddeler geliştiriyoruz. 

İçinde yaşadığımız çevreye ve dünyaya zarar vermemek amacıyla, vizyonumuzda da özellikle belirttiğimiz gibi çevreye duyarlı kumaşları üretiyoruz. 

Bu sorumluluk duygusu ile fillsens® içerikli kumaşlarda boya verimliliğini arttırarak kimyasal ve boyarmadde ile birlikte su ve zaman tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz. 

Bir diğer araştırmamız ise ıslak işlemlerde boya veriminin arttırılması, boya banyosunun temizlenerek çıkan atık yükünün azaltılması yönünde devam ediyor. 


Ekonomik Yaratıcılığı “Gelişim Faaliyetlerimiz” ile destekliyoruz. 

İş yönetimi stratejilerinin başarılı olabilmesinin insanların gelişimi sağlanarak dünya üzerinde pozitif bir etki bırakacağına ve sonucunda da finansal kazanım yaratabileceğine inanıyoruz. 

Farkı oluşturan farkındalık kazanımlarını ve gelişim imkânlarını çalışanlarımız için oluşturuyoruz. 

Çevre Yönetim Sistemleri başlığı altında “Çevre Politikası”, “Doğal Kaynakların Tasarrufu”, “Atık Yönetimi”, “Acil Durum Yönetimi” eğitimlerini çalışan başına yılda 8 saat olarak gerçekleştiriyoruz. 

Böylelikle gelecek nesillere bırakacağımız sürdürülebilir yeşil dünya için küresel çevreyi koruyacak önlemleri bugünden alıyoruz. 

Gelişim Merkezi uygulamaları ile başarı ve potansiyelimizi ölçüyor, sonuçlarına göre eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi planlıyoruz. 

Bu kapsamda kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına göre Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri'ni gerçekleştiriyoruz. 

Kurumsal kültürü oluşturma ve gücünü arttırmada yöneticilerimizi profesyonel koçluk ile destekliyoruz. 


“Fırsat Eşitliği” sağlayan istihdam politikaları 

Amacımız, gelişen ve öğrenen bir organizasyonla sürdürülebilir bir gelecek yaratarak çevremize ve dünyamıza daha bilinçli katkı sağlamak. Bu katkıyı gerçekleştirirken kadınların gücünü önemli buluyoruz. Biliyoruz ki, sürdürülebilir bir gelecek ve nesillerden nesillere doğru aktarımın en temel öznesi “kadın”. 

Bu farkındalıkla %40 kadın çalışan oranımızın önemli olduğunu düşünüyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyoruz. 

Yine aynı şekilde yeni mezun ve tecrübesiz istihdamı ile geleceğin kalifiye iş gücünü oluşturan işe alım politikalarımızı hayata geçiriyoruz. 

Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız gereğince uluslararası, en kurumsal sertifikaları bünyemizde toplar ve onlara uygun üretim yaparız. Yenilikçi ruhumuzu ve üretim mükemmeliyetimizi, bu sertifikalar ile taçlandırarak, sürdürülebilir çözümlerden en iyi şekilde faydalanmaya ve gezegenimizin kaynaklarını korumaya ve tüm bunlarla tekstil sektöründe fark yaratmaya kararlıyız. 


OEKO-TEX® STANDARD 100 - Tekstil ürünlerini insan ekolojisine zararlı maddeler için test eden, dünyadaki en bilindik ve güvenli OEKO-TEX® Standard 100 belgesine sahip olmaktan kıvanç duyuyoruz. Çevre dostu ve insan sağlığına zararsız ürünlerimiz, her yıl denetleme sonucu yenilenen bu belgemizle benzerlerinden ayrılır. Tedarik zincirimizden de aynı standarda sahip olmasını bekleriz. 


FSC® (The Forest Stewardship Council®) - 1993 yılında kurulmuş, uluslararası bir organizasyon olan FSC®'nin standartlarına göre bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda Bursa’nın ilk FSC® sertifikalı kumaş üreticisi olmaktan gururluyuz. Tedarikçilerimizden de Orman Yönetim Konseyi'nin denetiminden geçmiş olmalarını ve bu sertifikaya sahip olmalarını bekleriz. Böylece sağladığımız koruma ve gözetim ile tüm tedarik zincirini şeffaflaştırarak tüketiciye güvenilir bir ürün verir ve orman ürünlerinin uygun kaynaklardan geldiğini garantileriz. 


ISO14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ - Çevre Yönetim Sistem Standardı için çalışmalarımızı Aralık 2020’de tamamlayarak, attığımız tüm adımlarda kendimizi müşterilerimizin kalite, çevre ve sosyal uygunluk beklentilerine cevap verecek şekilde konumlandırdığımızı yeni sertifikamızla tescillendirmiş olduk. 


ÇED OLUMLU BELGESİ - Yasalara tam uyum doğrultusunda boyahane kapasite artışımız için Ağustos 2020’de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) OLUMLU belgemizi alarak büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 


SIFIR ATIK BELGESİ - 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak BELGEMİZİ aldık. Gönüllülük esasına dayanan bu belge en başta çalışanlarımızın desteğiyle gerçekleşmiş olup, çevreye karşı ne kadar duyarlı bir tesis olduğumuzun göstergelerindendir.