KVKK

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 


Mehmet Faik Yılmazipek Tekstil Paz. Tic. San. A.Ş. (“Yılmazipek” olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 1. Veri Sorumlusu 

  Yılmazipek olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

  Kişisel verileriniz, 

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
  • Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek, 
  • Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, 
  • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak, 
  • Yılmazipek tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, 
  • Yılmazipek hizmetlerine ilişkin şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi, 
  • Yılmazipek tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 
  • Ürün ve hizmetlerin satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi 

  amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

  Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir. 


 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

  Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitemizde yer alan kısımlardan bilgilerin iletilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi faaliyetleri kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir. 

 5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

  • “www.yilmazipek.com” adresindeki şirketimize bizzat gelerek, 
  • info@yilmazipek.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yilmazipek.com.tr adresine elektronik posta göndererek 

  veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

 6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

  Yılmazipek, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir. 

 7. Değişiklik ve Güncellemeler 

  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Yılmazipek kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklikleri internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 

İnternet Sitesi Çerez Politikası

Mehmet Faik Yılmazipek Tekstil Paz. Tic. San. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket”.) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. 

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.yılmazipek.com.tr/ internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir. 

Çerez Nedir? 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“Cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır. 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir? 

Çerezler vasıtasıyla Site üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir. 

Şirket olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz: 

 • Site ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla Site üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır. 
 • Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır. 
 • Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir. 
 • Site’nin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve Site’yi kullanım deneyiminizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 

Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır? 

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz: 

 • Zorunlu (Temel) Çerezler: Site’nin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. 
 • Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 
 • Oturum Çerezleri: Site’yi ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder. Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, Site performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir. 
 • Google Analytics: 
 • İşlevi: İzleme/Analiz 
 • Kullanılma Amacı: Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, Site’ye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek. 
 • Çalışma Yöntemi: https://www.yilmazipek.com.tr sitesi içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar. 
 • Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri 

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz? 

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. 

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. 

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- 

delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR 


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin, 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

 • Işıktepe Kahverengi Caddesi No1 16215 Bursa adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek, 
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 • info@yılmazipek.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
 • (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yilmazipek.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Tanıtım Ve Kampanya Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Ve Ticari Elektronik İleti İzni

Değerli Müşterimiz, 

Mehmet Faik Yılmazipek Tekstil Paz. Tic. San. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz. 

Şirket olarak, onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Kampanya ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında, e-posta gönderimi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memuniyetine yönelik çalışamaların yürütülmesi amaçlarıyla, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecek, tarafınıza gönderilecektir. 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi ekte yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanmak suretiyle işletebilirsiniz. 


Tanıtım ve Kampanya Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza ve Elektronik İleti İzni Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere tarafıma elektronik ortamdan e-posta gönderilmesine onay veriyorum. 

Tanıtım Ve Kampanya Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni
 1. Veri Sorumlusu 

  Mehmet Faik Yılmazipek Tekstil Paz. Tic. San. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafınıza ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

  Kişisel verileriniz, 

  • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 


  amaçlarıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir. 

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

  Kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (1) maddesinde düzenlenen hukuki sebebe dayanarak, internet sitemiz üzerinden açık rızanıza istinaden üyelik formunun doldurulmanız suretiyle elektronik ortamdan elde edilmektedir. 

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; hizmet aldığımız tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden aktarılacaktır. 

  Bülten gönderimine ve reklam/tanıtım faaliyetlerine ilişkin e-posta gönderimi kapsamında hizmet aldığınız bir firma yok ise yukarıdaki altı çizili kısmı çıkarıp, “Kişisel verileriniz herhangi bir kişi ve kurumlara aktarılmamaktadır” ibaresi eklenmelidir. 

 5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. 

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

  • Işıktepe Kahverengi Caddesi No1 16215 Bursa adresindeki şirketimize bizzat gelerek, 
  • info@yilmazipek.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yilmazipek.com adresine elektronik posta göndererek

  veya gelecekte kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

  KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.